Slot online FUN88 สล็อตเครดิตฟรี 2021 ไม่ต้องฝาก ไ

ฝาก kubet ในธนาคาร SHB – คําแนะนําจาก A – Z 

¿ต้องเตรียมอะไรบ้างในการฝากเงิน kubet ในธนาคาร SHB ? 
 

¿ยากไหม? หากคุณสงสัยว่าจะฝาก kubet กับ SHB Bank อย่างไร ผู้ดูแลระบบจะให้คําแนะนําโดยละเอียดแก่คุณในเนื้อหาด้านล่าง 

เงินฝากธนาคาร SHB kubet – บทนําทั่วไป 
SHB Bank หรือชื่อเต็มคือ Saigon - Hanoi Joint Stock Commercial Bank เป็นธนาคารที่ดําเนินงานค่อนข้างแข็งแกร่งในเวียดนาม. มีคนจํานวนมากที่ใช้ธนาคาร SHB เพื่อเติมเงินในบัญชีเกม Kubet. อย่างไรก็ตามสําหรับผู้เริ่มต้นไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีเติมคะแนนให้เร็วขึ้น 
 

ก่อนฝากเงิน kubet ควรเตรียมข้อกําหนดบางประการดังนี้: 


คุณอายุ 18 ปีและใช้บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบขับขี่ 
เขาได้ลงทะเบียนบัญชี kubet และเป็นสมาชิกของบ้าน 
 

¿คุณใช้แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือหรือไม่? 


เมื่อข้อกําหนดข้างต้นได้รับการจัดเตรียมอย่างครบถ้วนแล้ว ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในการฝากเงินโดยละเอียดด้านล่าง 

ฝากธนาคาร SHB kubet โดยการสแกนรหัส QR 
การสแกนรหัส QR ของธนาคาร SHB เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเติมเงิน kubet เพื่อเพิ่มคะแนน. ในการทําเช่นนี้ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้: 

เข้าถึงบัญชีเกมของคุณ. คลิกฝากเงิน 
 •  
 • ในรายการเงินฝาก ให้คลิก QR Code (คลิกรายการ QR เท่านั้น อย่าคลิกรายการโฟลว์)
 • ป้อนจํานวนคะแนนที่สอดคล้องกับจํานวนเงินที่คุณต้องการฝาก. คลิกยืนยัน 
 • ในรายชื่อธนาคาร คลิก SHB => ด้านล่าง 
 • เข้าสู่ระบบแอปธนาคาร SHB บนโทรศัพท์ => ของคุณ สแกนรหัส QR ที่ตัวแทนจําหน่ายให้ไว้ 
 • หลังจากเลือกธนาคารบนหน้าจอเกมแล้ว ระบบจะให้รหัส QR แก่คุณ. ณ จุดนี้ คุณจะเข้าสู่แอปพลิเคชัน SHB และสแกนรหัสที่ได้รับจากตัวแทนจําหน่าย. ถัดไป อินเทอร์เฟซธนาคารจะแสดงบัญชีที่คุณเพิ่งสแกน. โอนจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องไปยังบัญชีนี้. อย่าลืมกรอกเนื้อหาของการโอนเงินเป็นชื่อบัญชีเกม 
 •  
 • เมื่อคุณทําตามขั้นตอนข้างต้นเสร็จแล้ว บัญชี kubet ของคุณจะทําคะแนนได้ภายในไม่กี่นาที 
 • ใช้ SHB Bank เพื่อทําการฝากเงินออนไลน์ 
 • แนะนําให้ใช้วิธีการสะสมนี้เฉพาะเมื่อวิธีการสแกนโค้ด QR อยู่ระหว่างการบํารุงรักษาเท่านั้น. เพราะวิธีการฝากเงินนี้ใช้เวลานานกว่าและต้องใช้การทํางานมากกว่า. การดําเนินการฝากเงินโดยละเอียดเพิ่มเติมมีรายละเอียดด้านล่าง 
 • เข้าถึงบัญชีเกมของคุณ. คลิกฝากเงิน 
 • ในรายการฝากเงิน คลิก การชําระเงินออนไลน์ 
 • ป้อนจํานวนคะแนนที่สอดคล้องกับจํานวนเงินที่คุณต้องการฝาก. คลิกยืนยัน 
 • ในรายชื่อธนาคาร คลิก SHB => ด้านล่าง 
 • กรอกข้อมูลธนาคาร SHB ในช่องคําขอ 
 • ในเวลานี้หน้าจอจะแสดงอินเทอร์เฟซธนาคาร SHB. คุณป้อนข้อมูลธนาคารของคุณในช่องว่าง 
 • ป้อนรหัสยืนยันที่ไม่ใช่หุ่นยนต์ 
 • ระบบจะให้รหัสยืนยัน. ป้อนรหัสนี้กลับเข้าไปในช่องรหัสยืนยันเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่หุ่นยนต์
 • เข้าสู่ระบบแอป SHB ในโทรศัพท์ของคุณ สแกนรหัส Qr เพื่อรับรหัส OTP 
 • หลังจากกรอกรหัสยืนยันระบบจะให้รหัส QR เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบกับธนาคารเป็นครั้งที่สองได้ 
 • ในเวลานี้ ระบบจะเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน SHB เลือกการตรวจสอบสิทธิ์ดิจิทัล OTP จากนั้นสแกนโค้ด QR ที่ผู้จัดจําหน่ายให้ไว้เพื่อรับรหัส OTP 
 • ป้อนรหัส OTP ที่สแกนบนหน้าจอเกม 
 • ฝากครบถ้วน 
 • – SHB e-banking 
 •  
 • วิธีการฝากเงินนี้สั้นกว่าการชําระเงินออนไลน์. ขั้นตอนในการฝากเงินในธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของ Kubet อย่างละเอียดมีดังนี้: 
 •  
 • เข้าถึงบัญชีเกมของคุณ. คลิกฝากเงิน 
 • ในรายการฝากเงิน คลิก การชําระเงินออนไลน์ 
 • ป้อนจํานวนคะแนนที่สอดคล้องกับจํานวนเงินที่คุณต้องการฝาก. คลิกยืนยัน 
 • ในรายชื่อธนาคาร คลิก SHB => ด้านล่าง 
 • กรอกข้อมูลธนาคาร SHB ในช่องคําขอ 
 •  
 • ในเวลานี้หน้าจอจะแสดงอินเทอร์เฟซธนาคาร SHB. คุณป้อนข้อมูลธนาคารของคุณในช่องว่าง
 • เลือกวิธีการรับรหัส OTP และยืนยัน 
 • การรับรหัส OTP มี 2 วิธี: ส่งทาง SMS หรือ Smart OTP คุณต้องใช้ SMS เพื่อให้รหัสถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณโดยเร็วที่สุด 
 • ป้อนรหัส OTP ในช่องว่างและทําการฝากเงินให้เสร็จสิ้น 
 

บทส่งท้าย 


การฝากเงิน kubet ที่ SHB Bank ได้รับคําแนะนําโดยละเอียดจากผู้ดูแลระบบ. หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านฝากเงินเข้า kubet ได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด

 

小廣告

TOP